HƯỚNG DẪN CHECKPASS.


Mọi Người để ý từng cái một nhé!!!

--------------------------------------------------
Link CODE Checkpass: Click Vào đây.
-----------------------------------------------------------
Link Video hướng dẫn nhé : Click vào đây.
--------------------------------------------------------------------
Link Tool Checkpass: Nhận Tool
--------------------------------------------------------------------


LH: Thạch Đz ADIMIN.